HUR FRAMTIDSSÄKRAR VI SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLING I FYRBODAL?

Välkommen att delta på idésluss iCare4Fyrbodals uppstart av utvecklingsprogrammet ”Framtidsorienterat Ledarskap och Behovsdriven Utveckling” – en förutsättning för förnyelse och digitalisering. Projektet iCare4 Fyrbodal är ett av 11 kommunala idéslussprojekt som Sveriges innovationsmyndighet Vinnova medfinansierar. Du ges nu möjlighet att följa – och framför allt vara med och påverka – utvecklingsprogrammets framtida utformning. Tanken är att programmet på sikt skall kunna erbjudas som utvecklingsstöd för övriga kommuner i Fyrbodal.

Läs hela Inbjudan här (pdf)

 

Läs programmet här (pdf)

 

Anmäl dig senast den 15 oktober!
Tänk på att vid utebliven avanmälan debiteras en kostnad på 450 kr.
Avanmälan efter anmälningstidens utgång är inte möjlig – men skicka gärna en kollega istället!

 

Plats: Hotell Carlia, Uddevalla
Tid: 08.00-16.00
18 oktober 2018
Kostnad: 450kr, inkluderar lunch och fika under dagen.För mer information kontakta
Jessica Havelin,
Telefon: 0522 69 56 64
Mail:
jessica.havelin@uddevalla.se