Hemtjänst 3.0 underlättar äldreomsorg

I projektet Hemtjänst 3.0 har Hälsoteknikcentrum i samarbete med kommunerna i Halland påbörjat utvecklingen av en IT-baserad tjänsteplattform med applikationer för äldreomsorgen, i syfte att öka effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten samt underlätta införandet av ny teknik. Hemtjänsten är en komplex verksamhet, där man använder sig av en mängd olika IT-system, för beslut som dokumenteras,...