Gemensam inspirationsresa för socialtjänsterna

Med en omvärld i ständig förändring utmanas såväl gamla strukturer som sätt att styra och leda våra organisationer. Invånarnas höjda förväntningar på kommunens service, ökande efterfrågan på välfärdstjänster, resursbrist och den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på ökad förändringstakt. Det gör att digital teknik nu är en självklar del i utvecklingen.

Vårkonferens på Tanumstrand!

Nu bjuder iCare4Fyrbodal in till Kick-Out och Kick-Off Vi följer upp den uppskattade kick-offen ”Från grottan till cyberspace” – nu har vi nått fram till första destinationen på vår gemensamma utvecklingsresa i  Utvecklingsprogrammet. LÄS HELA INBJUDAN HÄR LÄS PROGRAMMET HÄR Framtidsorienterat Ledarskap (FL)  & Behovsdriven Utveckling (BU). VAR: Tanumstrand https://www.tanumstrand.se/ NÄR:  Fredag 10 maj TID:...