Personalen i socialtjänsten har lämnat in hundratals innovativa lösningar!
Några av dem har blivit helt nya produkter på marknaden, andra har bidragit till utveckling i verksamheten.
Gemensamt för alla idéer är att de ger oss en bättre omsorg och socialtjänst. Nedan kan du läsa några exempel på hur nytt tänkande resulterat i smarta lösningar.

Tryggare äldre med personalbild i mobilen
Uddevalla kommun var med i ett projekt genom SKL:s innovationsguide och Stiftelsen Svensk Industridesign under 2016. Under en tid fick
Read more.