Nyheter

Följ med oss på resan när vi förändrar svensk socialtjänst tillsammans med personalen som jobbar där! Under 2018 prövar vi idéhanteringsprocessen genom att låta några av våra avdelningar i verksamheterna få bli testpiloter. Prenumerera på kalendern. Exportera kalender (.ics)   Prenumerera på denna sida (RSS).

Innovationsledning

Nya metoder och nya sätt att tänka För att möta framtidens samhällsutmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster. Den som är närmast ett problem har oftast bäst förutsättningar att komma med förslag på lösningar. Användare är...

Idésluss

Dags att ta tillvara och sprida bra idéer Bland socialtjänstens medarbetare finns det många innovatörer och idégivare. Även brukare och anhöriga har bra förslag på hur vi kan förbättra verksamheterna. För att bättre ta tillvara på dessa idéer har iCare4 Fyrbodal – idésluss startats. Här hanteras, granskas och utvecklas förslagen från kommunerna Trollhättan, Uddevalla och...

Goda Exempel

Personalen i socialtjänsten har lämnat in hundratals innovativa lösningar! Några av dem har blivit helt nya produkter på marknaden, andra har bidragit till utveckling i verksamheten. Gemensamt för alla idéer är att de ger oss en bättre omsorg och socialtjänst. Nedan kan du läsa några exempel på hur nytt tänkande resulterat i smarta lösningar.