Undersköterska lanserar egen produkt i Uddevalla och Europa

Igår onsdag lanserade Finess Hygiene AB en produkt som är framtagen av Åsa Söderlind, undersköterska inom socialtjänsten. Lanseringen av produkten är ett resultat av kommunens långsiktiga arbete med att bygga upp ett fungerande innovationssystem, från idé till färdig produkt. Åsa Söderlind visar “Åsa-lappen”, som nu lanseras i Europa under det officiella namnet Fin-s Dry Pads....

Gemensam inspirationsresa för socialtjänsterna

Med en omvärld i ständig förändring utmanas såväl gamla strukturer som sätt att styra och leda våra organisationer. Invånarnas höjda förväntningar på kommunens service, ökande efterfrågan på välfärdstjänster, resursbrist och den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på ökad förändringstakt. Det gör att digital teknik nu är en självklar del i utvecklingen.

Vårkonferens på Tanumstrand!

Nu bjuder iCare4Fyrbodal in till Kick-Out och Kick-Off Vi följer upp den uppskattade kick-offen ”Från grottan till cyberspace” – nu har vi nått fram till första destinationen på vår gemensamma utvecklingsresa i  Utvecklingsprogrammet. LÄS HELA INBJUDAN HÄR LÄS PROGRAMMET HÄR Framtidsorienterat Ledarskap (FL)  & Behovsdriven Utveckling (BU). VAR: Tanumstrand https://www.tanumstrand.se/ NÄR:  Fredag 10 maj TID:...

Från grottan till cyberspace

HUR FRAMTIDSSÄKRAR VI SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLING I FYRBODAL? Välkommen att delta på idésluss iCare4Fyrbodals uppstart av utvecklingsprogrammet ”Framtidsorienterat Ledarskap och Behovsdriven Utveckling” – en förutsättning för förnyelse och digitalisering. Projektet iCare4 Fyrbodal är ett av 11 kommunala idéslussprojekt som Sveriges innovationsmyndighet Vinnova medfinansierar. Du ges nu möjlighet att följa – och framför allt vara med och...

Pilotprojekt

Under 2018 prövar vi idéhanteringsprocessen genom att låta några av våra avdelningar i verksamheterna få bli testpiloter. Information till alla berörda kommer före start. Arbetet utvärderas och metoderna granskas, så vi kan bli precis så bra som vi vill vara. Eftersom det är öppet för den som vill att redan nu skicka in idéer, blir...