Det kom en idé med en utmaning och ett förslag på lösning till idéslussen i iCare4Fyrbodal.

När äldre personer dör hemma eller på äldreboende finns det ofta olika former av inkontinents-hjälpmedel kvar i bostaden. Dessa är personligt utskriva och ägda. De slängs av anhöriga.

En personal i Uddevalla kommun reagerade på att så mycket nytt oanvänt material slängs och kom ett förslag. Förslaget var att kanske skulle någon kommunal verksamhet kunna ta tillvara och organisera överblivet material och efterfrågan på extra material samt sköta transporten av detta?

Vid analys av förslaget kom vi fram till att denna utmaningen borde belysas ur ett miljöperspektiv före förslag på lösningar togs fram.

Kommunerna, akademin och näringslivet äger Miljöbron (https://miljobron.se/vast/ ) som förmedlar uppdrag/examensarbete med studenter som fördjupar sig i miljöutmaningar. Utmaningen fick namnet ”cirkulära materialflöde i vården”. Christina Andersson, Göteborg, som läser en master i ekotoxikologi tog sig an uppdraget.

Christina intervjuade olika personalgrupper och kom fram till några nya sätt att belysa och lyfta frågan både ur ett brukar och ett hållbarhetsperspektiv.

I maj presenterade Christina sitt arbete för berörd personal i Uddevalla kommun. Christinas slutsatser kommer att ingå i ett större övergripande arbete med att lösa utmaningar kopplade till stöd för personer med försämrad blås- och tarmfunktion. Läs gärna hennes rapport.