iCare4Fyrbodals klimatsmarta bidrag till Nationella Innovationsveckan – vi surfar på vågorna!

Hur kan man som kommun stimulera ökad förändringstakt för att framtidssäkra välfärdsuppdraget? Det är frågan som många kommuner ställer sig idag och Nationella Innovationsveckan uppmärksammar just detta genom att lokala aktörer arrangerar aktiviteter för att sprida erfarenheter och goda exempel. Är det något vi säkert vet – så är det att vi inte har råd att ”återuppfinna hjulet”. Så lyssna, låt dig inspireras och ”steel with pride”.

Vi har uppfattat att Fyrbodals 14 kommuner har begränsat med tid och resurser att resa för att delta på aktiviteter – även delregionalt. Vi har därför i år valt att sprida möjligheten att ta del av intressanta nationella webbsändningar som erbjuds andra kollegor inom kommuner och regioner som arrangerar paneler, workshopar, seminarier etc. på temat förnyelse och innovation. Vi har satt ihop ett programblad med förslag på webbsända aktiviteter som kopplar till de 4 områden vi arbetat med i projektet iCare4Fyrbodal:

 • Framtidsstrategiskt Ledningsstöd
  – Hur kan man styra och leda för innovation och digital
  transformation i syfte att öka förändringstakten i välfärden?
 • Metodstöd
  – Vilka kreativa metoder kan man använda i utvecklingsarbetet för att tänka nytt och annorlunda, förstå vad det egentliga behovet är och hur vi bjuda in till samskapande?
 • Idesluss – samverkan
  – Hur kan vi ta vara på medarbetares kreativitet och samverka
   med andra aktörer i samhället för att lösa våra välfärdsutmaningar
 • Testbädd
  – Hur kan utveckla och testa tillsammans med näringslivet
    och andra aktörer för att lösa våra välfärdsutmaningar?

Ett utmärkt tillfälle att på ett resurseffektivt sätt omvärldsspana och ta del av goda exempel på vad andra gör! Flera av seminarierna kan ses i efterhand!

Är du nyfiken på att veta mer om vad vi gör i projektet iCare4Fyrbodal så är du välkommen att kontakta projektledare Angelica Hafström (angelica.hafstrom@uddevalla.se)