Innovationssprint, 2 oktober 2019

Onsdag den 2 oktober, mitt under Innovationsveckan, kommer ett flertal grupper samlas på olika platser runt om i landet för att genomföra en innovationssprint kring några av våra stora samhällsutmaningar.

Vi i Icare4Fyrbodal kommer att erbjuda möjlighet att vara med i Innovationssprinten. Vill du vara med?

Plats: Sal 1:10 Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A, Uddevalla

Tid: 2 oktober, kl. 8.00-19.00.

Dagen faciliteras av: Angelica Hafström och Annette Calner, har du frågor? Kontakta annette.calner@fyrbodal.se / mobilnr 0706515901. Vi har 16 platser – först till kvarn gäller! (anmäl dig längst ner på denna sidan)

Vad är en innovationssprint?

En innovationssprint är när man under en koncentrerad period arbetar med tjänstedesignmetodik för att ta sig an en utmaning. Kärnan i tjänstedesign är att involvera och lyssna på dem utmaningen berör och att våga testa och samskapa idéer på ett tidigt stadie tillsammans med användare och berörda aktörer.

Vad kan jag förvänta mig den 2 oktober?

En intensiv dag av lärande och utforskande av tjänstedesignmetodik tillsammans med kollegor, andra aktörer och invånarna! Under dagen förstår ni mer om invånarnas behov kring er samhällsutmaning samt testar och utvecklar idéer tillsammans med dem som vi i offentlig sektor finns till för. Material som används under dagen kommer från SKL:s Innovationsguiden, ett metodstöd för att hjälpa offentlig sektor att arbeta med tjänstedesign.

Val av samhällsutmaningar?

SKL har prioriterat fyra samhällsutmaningar att arbeta med under innovationssprinten: Demokrati 2.0, Hållbar hälsa, Lustfyllt lärande och Meningsfullt åldrande:

SKL har valt ut fyra prioriterade utmaningar att arbeta med under sprinten:
Demokrati 2.0: Hur kan invånare på ett bra sätt vara involverade i frågor som berör dem själva och samhället i stort?
Hållbar hälsa: Hur ser vi till att människor i samhället mår bra både fysiskt och psykiskt?
Lustfyllt lärande: Hur skapar vi lust till att lära och utvecklas för nästa generations samhällsmedborgare?
Meningsfullt åldrande: Hur kan vi förbättra livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare?

Vi kommer att dela in er i fyra olika grupper som kommer att jobba med dessa utmaningar. Meddela oss om det är någon särskild utmaning du vill jobba med. Grupperna väljer en eller flera av dessa samhällsutmaningar som de vill ta sig an under dagen. De bestämmer själva om de vill angripa utmaningen utifrån sina specifika lokala förutsättningar, och/eller den nationella utmaningen.

De briljanta idéer som kommer fram under dagen väljer ni lokalt hur de ska tas vidare. Resultatet av dagen kommer även användas som underlag i ett strategiarbete för framtidens välfärd som drivs av SKL och Regeringskansliet.

Är ni med? Då kör vi den 2 oktober!
Läs mer!
Innovationssprinten: https://innovationsveckan.nu/innovationssprint/

Innovationsguiden: https://innovationsguiden.se/ (stöd i metoden ni kommer använda er av under dagen)

Anmälan