HUR FRAMTIDSSÄKRAR VI SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLING I FYRBODAL?

Välkommen att delta på idésluss iCare4Fyrbodals uppstart av utvecklingsprogrammet ”Framtidsorienterat Ledarskap och Behovsdriven Utveckling” – en förutsättning för förnyelse och digitalisering. Projektet iCare4 Fyrbodal är ett av 11 kommunala idéslussprojekt som Sveriges innovationsmyndighet Vinnova medfinansierar. Du ges nu möjlighet att följa – och framför allt vara med och påverka – utvecklingsprogrammets framtida utformning. Tanken är att programmet på sikt skall kunna erbjudas som utvecklingsstöd för övriga kommuner i Fyrbodal.

Läs hela Inbjudan här (pdf)

 

Läs programmet här (pdf)

 

 

Plats: Hotell Carlia, Uddevalla
Tid: 08.00-16.00
18 oktober 2018
Kostnad: 450kr, inkluderar lunch och fika under dagen.För mer information kontakta
Jessica Havelin,
Telefon: 0522 69 56 64
Mail:
jessica.havelin@uddevalla.se