Hur innovativa tycker socialtjänsten själva att de är? Det och mycket annat har 200 anställda i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan svarat på i iCare4 Fyrbodals första kartläggning.

Kartläggningen ska användas till grund för kompetenssatsningar i de tre kommunerna och även vara till stor nytta för projektet.

iCare4 Fyrbodal är ett Vinnova-projekt som ska ta tillvara på all den kreativitet och kompetens som finns hos medarbetare, brukare och anhöriga i socialtjänsten och omsorgsförvaltningen. Med hjälp av en idésluss och innovationsarbete kommer man under de närmaste åren utveckla deras idéer till produkter och tjänster – och på så vis möta många av de utmaningar vård och omsorg står inför.

Fyrbodals kommunalförbund bestämde i början av februari att samtliga anställda ska få svara på enkäten om innovationsmognad. Innovation är en del i flera av kommunalförbundets mål.

Vill du veta mer?

Kontakta Lis Palm, Fyrbodals kommunalförbund
0522-44 08 28