string(5) "ksjdf"

This is an example page. It’s different from a blog

iCare4 Fyrbodal – idésluss har som målsättning att stödja och

Nya idèer

Vi vill ta tillvara på all den kreativitet och kompetens som finns hos våra medarbetare, brukare och anhöriga i socialtjänsten/omsorgsförvaltningen. Därför har iCare4 Fyrbodal – idésluss startats. Uppbyggnaden beräknas vara helt klar i slutet av 2019, men det går att lämna in idéer redan nu.

Hardu en idé?

Tveka inte att dela den med oss.

Röster från projektet

För att möta våra framtida utmaningar måste vi jobba med ständig verksamhetsutveckling. En förutsättning i detta arbete är att vi tar vara på våra medarbetares kreativitet och att vi efterfrågar deras idéer och förslag. På detta sätt skapar vi kundnytta och blir en attraktiv arbetsplats.

Customer Reviews
Lena Johansson Förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Trollhättan stad

Någon gång i livet kommer vi alla att behöva vård och omsorg. För att vi bättre ska kunna möta förändringar i framtiden, behövs det nya sätt att tänka och smartare samhällstjänster.

Customer Reviews
Malin Krantz F.D. chef för Socialförvaltningen, Uddevalla kommun

En innovationsfrämjande kultur är ett måste för utvecklingen inom socialtjänsten. Genom iCare4 Fyrbodal bidrar vi i detta arbete. Jag är stolt över att vara en del i detta projekt.

Jeanette Lämmel Förbundsdirektör, Fyrbodals Kommunalförbund
Vårkonferens på Tanumstrand!
Nu bjuder iCare4Fyrbodal in till Kick-Out och Kick-Off Vi följer upp den uppskattade kick-offen ”Från grottan till cyberspace” – nu
Read more.
Från grottan till cyberspace
HUR FRAMTIDSSÄKRAR VI SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLING I FYRBODAL? Välkommen att delta på idésluss iCare4Fyrbodals uppstart av utvecklingsprogrammet ”Framtidsorienterat Ledarskap och Behovsdriven
Read more.
enkät till socialtjänsten
Nu kartläggs vård och omsorg
Hur innovativa tycker socialtjänsten själva att de är? Det och mycket annat har 200 anställda i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan
Read more.

Se filmen där Lis Palm från Fyrbodal förklarar projektet på ett enkelt sätt.

Filmen ger grundlig information och konkreta exempel. Vill du se en kortare version på mindre än två minuter, klicka på denna länk.

Delaktiga i projektet

Partners är Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum, Entreprenörsarenan.

Hemtjänst 3.0 underlättar äldreomsorg