Uddevalla kommun var med i ett projekt genom SKL:s innovationsguide och Stiftelsen Svensk Industridesign under 2016.

Under en tid fick några äldre föra dagbok där de fick beskriva känslor av trygghet och otrygghet samt intervjuades. Målet var att hitta innovationer för att se om det gick att effektivisera IT-system och värdera om det fanns teknik som bättre tillgodosåg de äldres perspektiv.

I en del av analysen av dagböckerna och intervjuerna kunde man se att det fanns en oro att inte veta vem det är som kommer på nästa besök.
Även om personalen kunde säga ett namn på vem som kom, så var det inte alltid man visste vem det var, eller så kunde det vara en helt ny personal som skulle komma.

För att se om man kunde förebygga den oron och känslan av otrygghet utfördes ett test i en hemtjänstgrupp. Alla anställda fick ta kort på sig själva och dessa lades upp i en gemensam mapp på Dropbox. Därefter kunde man visa den äldre vem det var som skulle komma på nästa besök via en bild på personen i mobilen.
Fototjänsten testades sedan under en tid och utvärderades hur de äldre hade upplevt försöket. Alla var nöjda!
Eftersom mobiltelefon redan var ett arbetsredskap inom hemtjänsten och Dropboxen är gratis, kostade det heller ingenting, samtidigt som otryggheten minskade! Detta införs nu på samtliga hemtjänstgrupper i Uddevalla.

Länk till artikel i Bohusläningen

Info på uddevalla.se